” ĐỒNG HÀNH CÙNG HẠNH PHÚC VÀ PHỒN THỊNH CỦA BẠN 

Tầm nhìn

  • Trở thành văn phòng phát triển công ty dịch vụ hàng đầu Hà Tĩnh và Việt Nam thông qua việc sở hữu các sản phẩm dịch vụ dẫn đầu chất lượng và dich vụ.

Với phương châm “ nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền”, chúng tôi đã quyết tâm và nổ lực vượt qua khó khăn để phát triển công ty theo mục tiêu đã chọn. Đến nay, CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỐ 1 HÀ TĨNH đã lớn mạng và tiên phong trong ngành dịch vụ với các dự án có chiến lược dài hạn, chất lượng vượt trội và dịch vụ tận tâm.

Sứ mệnh

  • Kiến tạo những dịch vụ sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

  • Sáng tạo:  Nghĩ đến điều mới và dám thay đổi
  • Cam kết:  Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng
  • Công bằng:  Đánh giá và hành xử dựa trên các sự kiện, đối tượng và không thiên vị.
  • Tôn trọng:  Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển.